ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες υποστηρίζουν όλες τις ανάγκες ενός επαγγελματικού
 χώρου από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης.

Η εκτενής εκπαίδευση στη λειτουργία και τις δυνατότητες του εξοπλισμού σας, έχει ως στόχο την πλήρη εκμετάλλευση της δυναμικής του και την βελτιστοποίηση του οφέλους που αποκομίζεται από την επένδυσή σας.

Η PANTIMELESS GROUP προσφέρει πλήρη εκπαίδευση των πελατών της στη χρήση των προϊόντων ιατρικής αισθητικής της, λαμβάνοντας υπόψιν και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με την εγκατάσταση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη, είτε νωρίτερα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας. Η εκπαίδευση αφορά όλες τις πτυχές, θεωρητικές και πρακτικές, των δυνατοτήτων του εξοπλισμού και ενθαρρύνεται η συμμετοχή όχι μόνο των άμεσων χειριστών, αλλά του συνόλου του προσωπικού. Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις κάθε πελάτη, υπό μορφή ιδιαίτερου σεμιναρίου, τα οποία αναλαμβάνουν οι ειδικοί τεχνικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας.

Επιπλέον, οι πελάτες της PANTIMELESS GROUP απολαμβάνουν και τα πλεονεκτήματα συμμετοχής στα εξειδικευμένα σεμινάρια που διοργανώνει η εταιρεία, με επίκαιρα κάθε φορά θέματα τεχνολογικού και εμπορικού ενδιαφέροντος.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δεδομένου ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ιατρικής αισθητικής είναι ραγδαία εξελισσόμενες και οι ανάγκες του, επαγγελματικά, για συνεχή ενημέρωση αυξάνονται αντίστοιχα, η Εταιρία μας διοργανώνει τακτικά Σεμιναριακού είδους παρουσιάσεις πάνω στις νέες τεχνολογίες. Κάθε παρουσίαση είναι αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη νέα τεχνολογία ή μέθοδο, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το θεωρητικό κομμάτι, η εμπορική διάσταση και εκτενής πρακτική εφαρμογή.

WORKSHOP

Στα πλαίσια της εξέλιξης και της εκπαίδευσης, η εταιρία μας πραγματοποιεί 2 φορές τον μήνα ενημερωτικά Σεμινάρια – Workshops με ζωντανά περιστατικά και θεωρητική κατάρτιση. Φυσικά σε ιδιαίτερες περιπτώσεις που κάποιος ενδιαφερόμενος βρίσκεται εκτός Αθηνών, μπορεί να γίνει και ατομικό WorkShop στα γραφεία της εταιρίας μας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
Καλάθι αγορών

We would love to hear from you

Drop Us A Line