ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Pantimeless

Αγαπητέ κύριε / κυρία

Βασικός στόχος μας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προμηθεύουμε.  Στη συνεχή αυτή προσπάθεια, η δική σας συμβολή είναι απαραίτητη και καθοριστική, για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις μας.

Η συμπλήρωση ερωτηματολόγιου θα μας βοηθήσει να διερευνήσουμε όλους τους τομείς της μέχρι τώρα συνεργασίας μας και να εντοπίσουμε περιοχές που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που θα διαθέσετε. 

Με εκτίμηση,


ΓΕΝΙΚΑ
ΓΕΝΙΚΑ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΜ ΔΕΡΜ/ΚΩΝ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΝΕΣΙΜΩΜ ΔΕΡΜ/ΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
ΛΟΙΠΑ
ΛΟΙΠΑ
ΛΟΙΠΑ
ΛΟΙΠΑ
Καλάθι αγορών

We would love to hear from you

Drop Us A Line