Αγορά μηχανημάτων με 50% Επιδότηση Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Αγορά μηχανημάτων με 50% Επιδότηση Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 

Μέσω του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ με εφαρμογή στον κλάδο της Υγείας, οι ιατροί
όλων σχεδόν τον κλάδων μπορούν να προβούν στην αγορά μηχανημάτων και
εξοπλισμού με 50% επιδότηση. Το πρόγραμμα επιδοτεί επενδυτικά σχέδια από
20.000€ έως 200.000€ και αφορά μικρές επιχειρήσεις (έως και 49 άτομα
προσωπικό).

Ποιοι δικαιούνται επιδότηση?

Αγγειοχειρούργοι                                           Νευρολόγοι                                     Παιδοψυχολόγοι
Αιματολόγοι                                                    Νευροχειρούργοι                           Πλαστικοί Χειρουργοί 
Αναισθησιολόγοι                                           Νεφρολόγοι                                     Πνευμονολόγοι
Γυναικολόγοι                                                 Ογκολόγοι                                        Ρευματολόγοι
Δερματολόγοι                                                Οδοντίατροι                                     Ρεφλεξιολόγο
Ενδοκρινολόγοι                                             Ορθοδοντικοί                                  Φυσιοθεραπευτές
Ιατροδικαστές                                                Ορθοπαιδικοί                                   Χειρουργοί
Καρδιολόγοι                                                    Ουρολόγοι                                        Ψυχίατροι
Κυτταρολόγοι                                                 Οφθαλμίατροι                                 Ψυχοθεραπευτές
Λογοθεραπευτές                                            Παθολόγοι                                       Ψυχολόγοι
Μαίες                                                                Παιδίατροι                                       Ωτορινολαρυγγολόγοι

Ποιες είναι οι επιδοτούμενες δαπάνες?

 • Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού (TRIO I SHAPE, Co2, INITIA, LUNULA, MI COOL A, DOUBLO S, VERJU,
  RF EXCITED FRACTIONAL LASER, CAVITATION – RF – VACUUM MULTIPLATFORM, ΚΡΥΟΛΙΠΌΛΥΣΗ, HIGH INTENSITY FOCUSED ULTRASOUND (HIFU) ή ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΓΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ (HIFU), ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΝΥΧΟΜΥΚΗΤΙΑΣΗΣ, ΔΙΟΔΙΚΑ LASER , LASER ΣΩΜΑΤΟΣ)
 • Ψηφιακή Προβολή (google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κλπ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού ή Επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)
 • Συστήματα πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και διαδικασιών (ISO 9001 κ.ά.)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα (αμιγώς επαγγελματικής χρήσης)

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα?

 • Η εταιρία θα πρέπει να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας ( 3 διαχειριστικές
  χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας)
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 2 τουλάχιστον υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (2
  ΕΜΕ)
Καλάθι αγορών

We would love to hear from you

Drop Us A Line