Όλα τα άρθραAll articles

Δωρεάν, μία ακόμη εκπαιδευτική συνάντηση – webinar

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε
την ευκαιρία να συμμετάσχετε Δωρεάν, 
στη 4η εκπαιδευτική συνάντηση – Webinar:

 “How to enhance your daily treatments
with 
PRX-T33 therapy”
Combination with microneedling,
PRP and non-ablative laser rejuvenation.

Ομιλητής: Dr Viktor Shavlak

 

To join the webinar click here

Πρόκειται για μια ειδική εκδήλωση που απευθύνεται σε Ευρωπαίους επαγγελματίες

και οργανώνεται από την WiQo, δημιουργό του γνωστού PRX-T33.

Ημερομηνία: 10 Μαρτίου 2020   

Ώρα Ελλάδος : 18.00 μ.μ. – 19.30 μ.μ.